Üyelik

Dernek Üyeliği

  1. Tüzük okunur, kabul edilir.

  2. Üyelik Başvuru Formu eksiksiz bir şekilde doldurulur.

  3. Vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi hazırlanır.

  4. Belgeler dijital ortamda e-posta ile ÜYELİK başlığıyla veya posta yoluyla verilen dernek adresine gönderilir. Üyelik başvuru formu: Excel formatı– Pdf formatı olmalı.

  5. 200 TL yıllık üyelik aidatı elden nakit olarak ya da banka yoluyla ödenir.

  6. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu değerlendirir.

Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği’ne dernek üyelik işlemleri dernek tüzüğüne göre yapılır ve koşullar;

  • Fiil ehliyetine sahip bulunan (18 yaşından gün alan) ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

  • Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

  • Dernek başkanlığına yazılı bir şekilde teslim ederek, dernek yönetim kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak olan Üye Kayıt Defteri’ne kaydedilir.

  • Derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen kişiler Asil Üye olarak derneğe kayıt edilir.


 

ÜST