Uyarlanabilir Okul Bahçeleri

Bu proje ile deprem bölgesinde yer alan İstanbul’da Küçükçekmece ilçesinde ve Diyarbakır’da Lice ilçesinde yer alan iki okul bahçesinin iklim değişikliğine uyum sağlayabilen açık ve yarı açık alanlar olarak tasarlanması ve adaptif bir şekilde dönüştürülmesi planlanmaktadır.


Proje Ekibi:


Mehmet Altuntop (Diyarbakır Çevre ve Kalkınma Derneği)

Dr. Nesrin Başpınar (Küçükçekmece Belediyesi)

Mert Bora (Küçükçekmece Belediyesi)

Dr. Öğretim Üyesi Selda K. Karaosmani (İstanbul Arel Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Banu Yavuz Pelvan (İstanbul Arel Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Azadeh Rezafar (İstanbul Arel Üniversitesi)

Mustafa Öztürk (İstanbul Arel Üniversitesi)

Prof. Dr. Esen Gökçe Özdamar (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)


Projenin hedefleri:

● Sıcak-kuru (Diyarbakır/Lice) ve ılıman (İstanbul/Küçükçekmece) iklim bölgelerinde, afetler sırasında/sonrasında okul bahçelerinin  öğrenci, öğretmen ve mahalle sakinlerinin kullanımına yönelik olarak tasarlaması, dönüştürülmesi/uygulanması,

● İklim krizi ve afetler konusunda farkındalık yaratmak, kent kültürü, birlikte yaşama, tasarım ve çevre/iklim ilişkisi (eğitim ve pedagojik) konularında bilinç oluşturmak,

● Çocukların/Gençlerin okul bahçesindeki yaşam dinamikleri ve deneyimleri için doğa ile daha fazla ilişki kurarak ekolojik bakış açısına sahip bireyler olmalarını sağlamak,

● Okul bahçelerinin afet sırasında ve sonrasında yaşamsal temel ihtiyaçlarının karşılanmasına (gıda dağıtımı, ilk yardım, diğer temel ihtiyaçlar) katkı sağlanması, toplum desteğinin sağlanması, dayanışmanın sağlanması, işbirlikçi faaliyetlerin sağlanması gibi işlevlerin karşılanabilirliğini belirlemek,

● Afet sırasında/sonrasında okul bahçelerinin kullanımında yaşanan olumsuzlukları tespit etmek, gelecekteki afetler için koordinasyon, ulaşım ve haberleşmeye yönelik çözüm önerileri için veri elde etmek,

● Afetler ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratarak, üzerinde çalışılan tüm proje ve alanlarda bilinçlendirme faaliyetleri yaparak kültürel dönüşümü sağlamak,

● Kentsel alanlarda yeşil alanları artırarak sağlıklı, biyoçeşitliliğe sahip, verimli ve kapsayıcı bir dönüşüm sağlamak hedeflerini taşımaktadır.